Köttutbildning: Gesäll

4 x 3 dagar samt slutprov på 2 dagar

Mål:

Köttutbildningarnas Rolls Royce! Den högsta utbildningen inom styckning i butik som vi ständigt har i vårt kursutbud. Gourmet akademien är det enda utbildningsföretaget i Sverige som är auktoriserade av hantverksrådet att genomföra denna utbildning i dagsläget. Vår utbildning ger dig en mycket bra grund för att kunna vara arbetsledare/avdelningschef i en kött & charkavdelning i större livsmedelsbutik. Vi anser att varje livsmedelsbutik som profilierar sig som färskvarubutik bör också ha en gesäll som ansvarig i kött & chark-avdelning. När du efter knappt ett år har genomgått hela utbildningen kommer du att ha mycket goda kunskaper i styckning av nöt, kalv, fläsk och lamm. Vidare kommer du att ytterligare ha förbättrat dig på att leda och fördela arbetet inom avdelningen samt det ekonomiska kunnandet på avdelningsnivå. Gesällbrevet delas ut under högtidliga former under december i Blå Hallen, Stockholm Stadshus.

För dig: Som känner att du vill vidareutveckla dig själv och din avdelning till en högre nivå där lönsamhet och matglädje är nyckel orden.

Ur kursinnehållet:

Du styckar nöt, gris och lamm under seminarierna. Tillsammans styckar vi även kalv för att få en grundläggande kunskap.
Vi gör noggranna kalkyler på det vi styckar.
Vi gör pannfärdiga produkter.
Du lär dig grundläggande ledarskap som du kommer att ha mycket nytta av i din avdelning i framtiden.
Du lär dig vilka arbetsmiljöregler som gäller för detaljhandeln.
Du lär dig väsentliga delar i livsmedelslagen och egenkontrollen.
Du lär dig hur du optimerar scheman i avdelningen för att använda de personella resurserna effektivt.
På varje seminarie lagar vi mat tillsammans samtidigt som vi i diskuterar dryckesval till måltiderna.

Förkunskaper: Du måste ha kunskaper om styckning av nöt och fläsk motsvarade vår grundstyckningskurs. Du måste ha 2 års dokumenterad vana från färskvaror i butik. Under utbildningen måste du arbeta i en färskvaruavdelning för att kunna tillgodo göra dig utbildningen på ett bra sätt. Att du redan nu har ett stort matintresse är en förutsättning.

Grundstyckning

2 x 2 dagar

Mål:

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att Stycka, bereda samt efterbehandla styckningsdetaljer så att svinn minimeras. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna också kunna paketera produkterna på ett konsumentriktigt sätt, samt ha kunskaper om mörning, prissättning och gällande livsmedelslagar.

För dig: Som är ny i köttavdelningen eller ska jobba extra i avdelningen. Som vill lära dig grunderna inom kötthantering på ett korrekt och pedagogiskt sätt.

Ur kursinnehållet: Vi styckar nöt och fläsk.
Vi gör kalkyler på det vi styckar.
Vi paketerar och diskuterar förpackningsmaterial.
Tillsammans tar vi fram lagenliga innehållsförteckningar.
Vi går igenom livsmedelslagen för att förstå vilka delar av den som styr vårt arbete.
Vi provlagar en del produkter, äter tillsammans och utvärderar som en kvällsaktivitet.
Under måltiden diskuteras också dryckesalternativ.

Förkunskaper: Detta är en grundläggande utbildning så några förkunskaper inom kött eller styckning är inte nödvändigt. Du bör ha ett intresse för matlagning i allmänhet och en god aptit på kött i synnerhet.

Finstyckning

3 dagar

Mål:

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att ta fram pannfärdiga produkter för ökad attraktionskraft och lönsamhet i köttdisken. Du lär dig klassiska pannfärdigrätter såsom rullader, fyllda stekar samt nytänkande.

För dig:

Som arbetar i köttavdelningen och vill vidareutveckla dig själv och din butik mot en arbetsplats med matglädje och lönsamhet.

Ur kursinnehållet:

Vi gör pannfärdiga produkter av nöt och fläsk.
Vi gör kalkyler på det vi styckar.
Vi paketerar och diskuterar förpackningsmaterial.
Vi tar fram lagenliga innehållsförteckningar.
Vi går igenom livsmedelslagen för att förstå vilka delar av
den som styr vårt arbete.
Vi provlagar en del produkter, äter tillsammans och utvärderar som en kvällsaktivitet.
Under måltiden diskuteras också dryckesalternativ.

Förkunskaper:

Du bör ha arbetat i köttavdelningen en period så du är väl uppdaterad på alla nöt och fläskdetaljer. Du bör ha ett intresse för matlagning i allmänhet och en god aptit på kött i synnerhet.